Запрошуємо Вас прийняти участь у Міжнародні науково-технічні конференції "Енергоефективність в галузях економіки України"

Дудар Ігор Нікіфорович - персональний сайт

д.т.н., професор кафедри БМГА, академік АБУ

Народився 2 січня 1948 р. закінчив факультет промислового та цивільного будівництва Одеського інженерно-будівельного інституту, спеціальність – інженер-будівельник. З 1971 по 1975 р. працював майстром, виконробом в системі Міністерства промислового будівництва України м. Вінниці.

В 1981 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1985 р. одержав звання доцента кафедри технології будівельного виробництва. З 1993 р. працює над докторською дисертацією, яку успішно захистив в 2000 р. Науковий напрямок - нова термосилова технологія виробів із спеціальних бетонів. В 2002 р. присвоєно вчене звання професора кафедри промислового та цивільного будівництва. Підготував 12 аспірантів та 18 магістрів.

Основні навчальні дисципліни: енергозберігаючі будівлі та споруди, технологія зведення будівель та споруд, містобудування та територіальне планування.

Галузь наукових інтересів: будівельні матеріали та вироби, термосилова технологія бетону, високоміцні бетони.

Кількість наукових публікацій:250 наукових та науково-методичних праць, серед них 10 монографій, 28 підручників і навчальних посібників, 20 методичних вказівок для студентів, 130 наукових статей і 25 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.

Член Президії Академії будівництва України та керівником Вінницького територіального відділення, експерт Державної комісії з акредитації і ліцензування МОН, член науково-методичної комісії з будівництва МОН по секції міське будівництво і господарство, головний редактор наукового збірника “Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві”, член редколегій наукового журналу “Вісник ВПІ” та електронного наукового фахового видання “Наукові праці ВНТУ»

Адреса: вул. Воїнів Інтернаціоналістів 7, Вінниця, 21021, Україна.

Тел.: 59-83-48, 65-58-13.

E-mail: indudar@gmail.com

 

 

Сердюк Василь Романович - персональний сайт

д.т.н., професор кафедри БМГА, академік АБУ

1973 р. - Карагандинський політехнічний інститут - вища освіта; 1980 р. - Ленінградський інженерно-будівельний інститут - кандидат технічних наук; 1980 р. - Карагандинський політехнічний інститут - доцент; 1998 р. – Придніпровська державна академія будівництва і архітектури - доктор технічних наук, професор.

Основні навчальні дисципліни: управління та організація будівництва, реконструкція та підсилення будівель і споруд, технологія та організація ремонту міських інженерних комунікацій, розрахункові моделі споруд.

Галузь наукових інтересів: розробка нових будівельних матеріалів та ресурсозбереження, аналіз сучасних економічних процесів в Україні, вирішення проблем охорони праці на виробництві, розвиток трудового потенціалу робітничих кадрів будівельних організацій.

Кількість наукових публікацій: більше 300, із них 4 монографії, 35 патентів та авторських свідоцтв, 17 навчальних посібників та методичних вказівок, решта наукові статті та тези матеріалів конференцій.

Під науковим керівництвом Сердюка В. Р. захищено 12 дисертаційних робіт.

Василь Романович є дійсним членом Академії будівництва України, членом спеціалізованої вченої ради Д 26.056.05 у Київському національному університеті будівництва і архітектури та спеціалізованої вченої ради К 05.052.04 у Вінницькому національному технічному університеті, а також членом редколегії наукового журналу «Вісник ВПІ», науково-технічного збірника "Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка", всеукраїнського науково-технічного журналу "Будівельні матеріали і вироби".

E-mail: modser@i.ua

 

 

Очеретний Володимир Петрович - персональний сайт

к.т.н., доцент кафедри БМГА, заступник декана ФБТЕГП з навчально-методічної роботи. Член-кореспондент Академії будівництва України.

Народився 14 липня 1952 р. в с. Городківці Крижопільського р-ну, Вінницької обл. В 1969 р. закінчив 10 класів, потім навчався у профтехучилищі, працював, служив в армії. В 1975 вступив, а у 1980 р. закінчив Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю інженер-будівельник. У 1980-1981 рр. працював інженером у відділі капітального будівництва Хмільникського машинобудівного заводу. З 1981 р. по сьогодні працюю у ВНТУ. Інженер науково-дослідної частини, молодший науковий співробітник, аспірант. У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію у Ростовському-на Дону інженерно-будівельному інституті. Згодом асистент, старший викладач, і з 1992 р. доцент. Автор 2 навчальних посібників, 9 авторських свідоцтв і патентів, 18 навчально-методичних розробок, 72 наукових праці. Займаюсь дослідженням технології будівельних матеріалів, член спеціалізованої ради К.05.052.04 по захисту кандидатських дисертацій. Читаю курси “Будівельне матеріалознавство”, “Виробнича база будівництва”, “Оцінка земель і нерухомості”.

З 1989 виконував обов’язки заступника декана факультету будівництва, заступника директора ІнБТЕГП з навчально-методичної роботи.

З 2005 р. декан факультету будівництва та будівельного менеджменту.

Адреса: вул. Воїнів Інтернаціоналістів 7, Вінниця, 21021, Україна.

Тел.: 59-81-47, 50-51-97.

E-mail: ocheret@inbtegp.vstu.vinnica.ua

 

 

Христич Олександр Володимирович - персональний сайт

к.т.н., доцент кафедри БМГА. Заступник декана ФБТЕГП з навчально-виховної роботи

У 1999 р. закінчив Вінницький державний технічний університет по спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”.

Основні навчальні дисципліни: "Організація будівництва", "Організація та планування будівництва", "Управління будівництвом".

Галузь наукових інтересів: реструктуризація будівельної галузі; розробка бетонів із спеціальними властивостями. Захистив дисертацію на тему: “Бетон електротехнічний металонасичений для захисту від іонізуючих випромінювань” за спеціальністю 05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби. Кількість наукових публікацій:108 з них 1 монографія, 6 патентів на корисну модель та 2 навчальні посібники. Член спеціалізованої ради К.05.052.04 по захисту кандидатських дисертацій.

Адреса: вул. Воїнів Інтернаціоналістів 7,

м Вінниця, 21021, Україна.

Тел.: .

E- mail: dockhristich@i.ua

 

 

Смоляк Володимир Вікторович - персональний сайт

к.арх., доцент кафедри БМГА

Закінчив архітектурний факультет Львівського політехнічного інституту в 1972 році. Працював за направленням викладачем спецдисциплін у Вінницькому будівельному технікумі до 1975 року. 1975-76 рік – викладач Вінницького залізничного технікуму. З 1976 року – старший викладач Вінницького державного технічного університету. Педагогічна робота суміщається з науковою та проектно-конструкторською діяльністю. Основний напрямок наукової роботи – дослідження еволюції народного житла Поділля. Захистив дисертацію на тему: "Формування народного житлового будівництва на Східному Поділлі в ХХ столітті" За авторськими архітектурними проектами збудовано понад 30 будівель житлового та громадського призначення.

Видано 12 методичних вказівок, 1 навчальний посібник та 22 наукові статті. Член національних спілок архітекторів та урбаністів України.

Адреса: вул. Воїнів Інтернаціоналістів 7, Вінниця, 21021, Україна.

Тел.: 59-83-48

 

 

Ковальський Віктор Павлович - персональний сайт

к.т.н., доцент кафедри БМГА. Член-кореспондент Академії будівництва України.

У 1999 р. закінчив Вінницький державний технічний університет по спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”.

Основні навчальні дисципліни: “Будівельне матеріалознавство”, „Міський менеджмент та моніторинг”, „Виробнича база будівництва” та „Архітектура будівель і споруд”.

Галузь наукових інтересів: використання відходів промисловості у виробництві будівельних матеріалів. Захистив дисертацію на тему: “Карбонатний бетон на золоцементному в’яжучому, модифікованому лужною алюмоферитною добавкою” за спеціальністю 05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби.

Кількість наукових публікацій: 95 з них 1 монографія, 6 патентів на корисну модель та 2 навчальні посібники.

Член спеціалізованої ради К.05.052.04 по захисту кандидатських дисертацій.

Адреса: вул. Воїнів Інтернаціоналістів 7,

м Вінниця, 21021, Україна.

Тел.: 59-85-39.

E- mail: kovalskiy.vk.vntu.edu@gmail.com

E- mail: VNTY-Kovalskiy@yandex.ru

 

 

Лялюк Олена Георгіївна - персональний сайт

к.т.н., доцент кафедри БМГА

У 1996 році закінчила Вінницький державний технічний університет за спеціальністю „Будівництво” з присвоєнням кваліфікації магістра будівництва. Кандидат технічних наук з 2001 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій раді Д 26.056.03 при Київському національному університеті будівництва і архітектури за спеціальністю 05.13.22 ”Управління проектами та розвиток виробництва” на тему "Система прийняття організаційно-технологічних рішень по зменшенню радіаційної небезпеки в будівництві".

Була стипендіатом фонду Соросу. В 1999 – 2000 р. стипендіат Кабінету Міністрів. В 2003 р. вченою радою інституту будівництва теплоенергетики та газопостачання визнана кращим викладачем.

Основні навчальні курси, які веде: “Економіка будівництва”; “Економіка і організація теплоенергетики”; "Економічне обґрунтування інноваційних рішень в теплоенергетиці".

Напрямок наукової діяльності - аналіз, моделювання організаційно-технологічних параметрів екологізованого будівельного виробництва, яке враховує умови сталого розвитку ,базується на містобудівній інтерпретації основних законів, правил та принципів екології; обліку закономірності екосистемної саморегуляції, принципах та параметрах забезпечення умов екологічної рівноваги.

Всього наукових публікацій– 82, серед них Патентів України - 12; Монографій -3. Методично-навчальних праць – 23.

Адреса: вул. Воїнів Інтернаціоналістів 7,Вінниця, 21021, Україна.

e-mail: Lyalyuk74@gmail.com ,layalyuk@vntu.edu.ua.

 

 

Швець Віталій Вікторович - персональний сайт

к.т.н., доцент кафедри БМГА. Член-кореспондент Академії будівництва України.

Народився 23 липня 1977 року. У 1996 році закінчив Вінницький будівельний технікум по спеціальності "Водопостачання та водовідведення". Того ж року вступив до Вінницького державного технічного університету на спеціальність “Промислове та цивільне будівництво”. По закінченні магістратури ВДТУ, з 2001 по 2004 роки навчався у аспірантурі ВНТУ. З 2004 року працюю асистентом кафедри "Містобудування та архітектури".

Опубліковано 10 наукових праць, з яких 4 у фахових виданнях України.

Адреса: вул. Воїнів Інтернаціоналістів 7,Вінниця, 21021, Україна.

Тел.:44-03-48.

 

 

Кучеренко Лілія Василівна - персональний сайт

к.т.н доцент кафедри БМГА.

У 2003 році отримала диплом марістра з відзнакою та вступила до аспірантури ВНТУ. З вересня 2004 року працювала на посаді асистента кафедри містобудування та архітектури. 23 грудня 2008 року в спеціалізованій вченій раді Д 41.085.03 Одеської державної академії будівництва та архітектури захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.23.08 - Технологія та організація промислового та цивільного будівництва . З вересня 2009 року переведена на посаду старшого викладача кафедри містобудування та архітектури.

Основні навчальні дисципліни: технологія містобудування; транспортні шляхи та сполучення; містобудівна екологія; управління містом; енергозбереження будівель та споруд.

Галузь наукових інтересів: технологія оздоблювальних робіт.

Кількість наукових публікацій: 40 наукових праць, одна монографія, 5 навчальних посібників та методичних вказівок.

 

 

Сердюк Тетяна Василівна - персональний сайт

к.е.н доцент кафедри БМГА.

В 1998 р. з відзнакою закінчила Вінницький державний технічний університет і отримала кваліфікацію економіста, менеджера виробництва. Кандидат економічних наук з 2001 року. Дисертацію на тему "Організаційно-економічний механізм енергозберігаючої діяльності в промисловості (на прикладі галузі будівельних матеріалів)" за спеціальністю 08.07.01 "Економіка промисловості" достроково захистила в науково-дослідному економічному інституті Міністерства економіки України.

Основні навчальні дисципліни: економічне обгрунтування інноваційних рішень в будівництві та економіка будівництва.

Галузь наукових інтересів: економічна діагностика, бізнес-планування.

Кількість наукових публікацій: 17, у тому числі деклараційний патент на винахід, навчальний підручник: “Технологія покрівельних робіт”.

 

 

Бауман Катерина Володимирівна - персональний сайт

к. т. н., старший викладач кафедри БМГА

Основні навчальні дисципліни: : “Інженерна підготовка міських територій”, “Технологія та організація ремонту міських інженерних комунікацій”, “Транспортні системи та споруди міста”.

Галузь наукових інтересів: застосування ефектів кавітації для інтенсифікації технологічних процесів. Обладнання, що здійснює кавітаційну обробку рідких середовищ.

Кількість наукових публікацій: публікацій: 37, з яких 2 навчально-методичні праці, 8 патентів і 1 монографія.

Адреса: вул. Воїнів Інтернаціоналістів 7, Вінниця, 21021, Україна.

Тел.: 59-85-48

 

 

 

Риндюк Світлана Володимирівна - персональний сайт

старший викладач кафедри БМГА

Основні навчальні дисципліни: "Садово-паркове та ландшафтне будівництво", "Комплексна реконструкція міської забудови", "Сучасні технології в будівництві та енергозбереження".

Галузь наукових інтересів: теплоізоляційні матеріали, енергозберігаючі технології в будівництві.

Кількість наукових публікацій:публікацій 23, з них 1 монографія, 1 навчальний посібник.

Адреса: вул. Воїнів Інтернаціоналістів 7, Вінниця, 21021, Україна.

E-mail: runduyksv@!gmail.com

 

 

 

Мальований Ілля Аксентійович

завідувач лабораторіями кафедри БМГА

Народився 01.08.1946 року в селі Рубань, Немирівського району, Вінницької області. З 1953 року по 1964 рік навчався в Рубанській середній школі. З 1964 року по 1967 рік студент Немирівського будівельного технікуму. З 1967 року по 1969 рік служба в Радянській армії. З 1969 року по 1980 рік майстер, прораб, начальник будівельної дільниці в підрозділах тресту "Вінницяпромбуд". З 1980 року по 1986 рік старший інженер Вінницького політехнічного Інституту. З 1986 року по 1994 рік головний інженер Вінницького політехнічного Інституту. З 1999 року по 2007 рік – замісник і директор ОАО АК “Інжсетьстрой” з базою в м. Надим (Росія). З 2008 року і по теперішній час – інженер і завідуючий лабораторіями кафедри МБА ВНТУ.

Адреса: вул. Воїнів Інтернаціоналістів 7, м Вінниця, 21021, Україна.

Тел.: 59-85-39.

 

 

Тарасюк Григорій Миколайович -

інженер І категорії кафедри БМГА

Рік народження - 1949.

Має 48 років виробничого стажу.

В 1970 році вступив до Вінницького політехнічного інституту на вечірнє відділення, одночасно працюючи на інженерних посадах на Вінницькому меблевому комбінаті.

В 1973 році перевівся на денну форму навчання до Львівського лісотехнічного інституту, здобувши фах інженера-механіка.

З 1977 р. працював інженером-механіком комбінату.

В 1986 році прийшов працювати на завод «Термінал» інженером, згодом заступником начальника інструментального виробництва.

З 1994 по 2010 рік працював енергетиком ВТТУ.

В 2011 році прийнятий на роботу на факультет Будівництва, теплоенергетики та газопостачання Вінницького національного технічного університету в якості інженера, де працюю на даний час.

 

 

 

 

Бондар Альона Василівна - персональний сайт

інженер І категорії кафедри БМГА

В 2010р. закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво" та здобула кваліфікацію магістра з будівництва. З 2010 по 2013 р. навчалась в аспірантурі ВНТУ за спеціальністю 05.23.05 – «Будівельні матеріали та вироби». Працює над кандидатською дисертацією за темою: «Фізико-хімічні основи поризації сухих будівельних сумішей, активованих модифікуючи ми добавками».

Стаж науково-педагогічної діяльності: 3 роки.

Основні навчальні дисципліни: «Будівельне матеріалознавство».

Галузь наукових інтересів: поризація сухих будівельних сумішей, розробка ефективних складів сухих будівельних сумішей, використання місцевих сировинних матеріалів та відходів промисловості у виробництві теплозвукоізоляційних сухих будівельних сумішей.

Кількість наукових публікацій: 15, з яких 2 методичні вказівки, 1 патент.

E-mail: alichka.vin@i.ua.

 

 

 

 

Максименко Марина Аркадіївна

інженер І категорії кафедри БМГА

У 2012 р. закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Міське будівництво та господарство» та здобула кваліфікацію магістра. Того ж року вступила до аспірантури.

3 2013 р. працює на кафедрі МБА на посаді інженера.

Наукові інтереси: транспортні системи міст, підземна урбаністика.

 

 

 

 

Лось Олена Петрівна

інженер І категорії кафедри БМГА

У 1993 р. закінчила Вінницький політехнічний інститут.

Має 11 років виробничого стажу. За сумісництвом викладала економічні дисципліни, такі як "Економіка виробництва", "Планування фінансово-господарської діяльності", "Основи охорони праці", "Охорона праці в галузі".

 

 

 

 

Франишина Світлана Юріївна

старший лаборант кафедри БМГА

У 2008 році закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю „Менеджмент організації будівництва”, отримала диплом з відзнакою. Має 2 публікації, виступи на конференціях.

3 2008 р. працює на посаді старшого лаборанта.

Наукові інтереси: енергозбереження, ефективне та раціональне використання паливо-енергетичних ресурсів.