Запрошуємо Вас на навчання за спеціалізацією "Міське будівництво та господарство".Прийом документів: з 12 .07. по 26.07.2017 р. Профіль фахівця: проектування і забудова територій; проектування та експлуатація вулиць, доріг, дорожньо-транспортних споруд і управління міським дорожнім рухом; інженерна підготовка та благоустрій, комплексна реконструція та експлуатація міських територій; проектування ландшафту сучасного міста, управління розвитком міст.

Дудар Ігор Нікіфорович - персональний сайт

д.т.н., професор, академік АБУ, завідувач кафедри МБА

Народився 2 січня 1948 р. закінчив факультет промислового та цивільного будівництва Одеського інженерно-будівельного інституту, спеціальність – інженер-будівельник. З 1971 по 1975 р. працює майстром, виконробом в системі Міністерства промислового будівництва України м. Вінниці.

Керував будівництвом Вінницького протезного заводу, прибудови нульового корпусу Вінницького політехнічного інституту, санаторію-профілакторію хімічного комбінату та інших будов м. Вінниці.

З 1977 по 1980 р. навчався в аспірантурі ВПІ. В 1981 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1985 р. одержав звання доцента кафедри технології будівельного виробництва.

В 1988 р. закінчив курси іноземних мов при Київському Національному університеті і був направлений в Туніс, де на посаді професора технічного університету читав лекції на французькій мові до 1992 р.

З 1993 р. працює над докторською дисертацією, яку успішно захистив в 2000 р. Науковий напрямок - нова термосилова технологія виробів із спеціальних бетонів.

В 2002 р. присвоєно вчене звання професора кафедри промислового та цивільного будівництва.

Дійсний член Академії будівництва України, завідувач кафедри “Містобудування та архітектура” Вінницького державного технічного університету. Автор 7 наукових монографій, 7 навчальних посібників, 15 авторських свідоцтв на винаходи, опублікував більше 140 наукових праць. Підготував на французькій мові наукову монографію та декілька статей.

Адреса: вул. Воїнів Інтернаціоналістів 7, Вінниця, 21021, Україна.

Тел.: 59-83-48, 65-58-13.

E-mail: dudar@svitonline.com

 

 

Лівінський Олександр Миколайович.

д.т.н., професор кафедри МБА

З 1994 р. – Перший віце-президент Академії будівництва України і, одночасно, призначений директором Науково-технічного центру АБУ. З 2001 р. – віце-президент Української академії наук, а з 2001 р. – почесний член Української академії архітектури. В 2004 р. обраний академіком Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ). О.М.Лівінський член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій при ВНТУ.

Заслужений будівельник України з 1996 р. Заслужений винахідник СРСР з 1987р., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2000р.) Нагороджений медаллю “Платона” (2003 р.), медаллю М.В.Ломоносова в 2005 р. Російської Федерації за вкад в науку), медаллю за наукові досягнення КНУБА, медаллю академіка Буднікова М.С.

 

 

Очеретний Володимир Петрович - персональний сайт

к.т.н., доцент кафедри МБА, заступник директора ІнБТЕГП з навчально-методічної роботи. Член-кореспондент Академії будівництва України.

Народився 14 липня 1952 р. в с. Городківці Крижопільського р-ну, Вінницької обл. В 1969 р. закінчив 10 класів, потім навчався у профтехучилищі, працював, служив в армії. В 1975 вступив, а у 1980 р. закінчив Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю інженер-будівельник. У 1980-1981 рр. працював інженером у відділі капітального будівництва Хмільникського машинобудівного заводу. З 1981 р. по сьогодні працюю у ВНТУ. Інженер науково-дослідної частини, молодший науковий співробітник, аспірант. У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію у Ростовському-на Дону інженерно-будівельному інституті. Згодом асистент, старший викладач, і з 1992 р. доцент. Автор 2 навчальних посібників, 9 авторських свідоцтв і патентів, 18 навчально-методичних розробок, 72 наукових праці. Займаюсь дослідженням технології будівельних матеріалів, член спеціалізованої ради К.05.052.04 по захисту кандидатських дисертацій. Читаю курси “Будівельне матеріалознавство”, “Виробнича база будівництва”, “Оцінка земель і нерухомості”.

З 1989 виконував обов’язки заступника декана факультету будівництва, заступника директора ІнБТЕГП з навчально-методичної роботи.

З 2005 р. декан факультету будівництва та будівельного менеджменту.

Адреса: вул. Воїнів Інтернаціоналістів 7, Вінниця, 21021, Україна.

Тел.: 59-81-47, 50-51-97.

E-mail: ocheret@inbtegp.vstu.vinnica.ua

 

 

Смоляк Володимир Вікторович - персональний сайт

к.арх., доцент кафедри МБА

Закінчив архітектурний факультет Львівського політехнічного інституту в 1972 році. Працював за направленням викладачем спецдисциплін у Вінницькому будівельному технікумі до 1975 року. 1975-76 рік – викладач Вінницького залізничного технікуму. З 1976 року – старший викладач Вінницького державного технічного університету. Педагогічна робота суміщається з науковою та проектно-конструкторською діяльністю. Основний напрямок наукової роботи – дослідження еволюції народного житла Поділля. Захистив дисертацію на тему: "Формування народного житлового будівництва на Східному Поділлі в ХХ столітті" За авторськими архітектурними проектами збудовано понад 30 будівель житлового та громадського призначення.

Видано 12 методичних вказівок, 1 навчальний посібник та 22 наукові статті. Член національних спілок архітекторів та урбаністів України.

Адреса: вул. Воїнів Інтернаціоналістів 7, Вінниця, 21021, Україна.

Тел.: 59-83-48

 

 

Ковальський Віктор Павлович - персональний сайт

к.т.н., доцент кафедри МБА. Член-кореспондент Академії будівництва України.

У 1999 р. закінчив Вінницький державний технічний університет по спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”.

Основні навчальні дисципліни: “Будівельне матеріалознавство”, „Міський менеджмент та моніторинг”, „Виробнича база будівництва” та „Архітектура будівель і споруд”.

Галузь наукових інтересів: використання відходів промисловості у виробництві будівельних матеріалів. Захистив дисертацію на тему: “Карбонатний бетон на золоцементному в’яжучому, модифікованому лужною алюмоферитною добавкою” за спеціальністю 05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби. Кількість наукових публікацій: 37 з них 1 монографія, 4 патента на корисну модель та навчальний посібник: “Архітектура будівель і споруд”.

Адреса: вул. Воїнів Інтернаціоналістів 7,

м Вінниця, 21021, Україна.

Тел.: 59-85-39.

E- mail: kovalskiy.vk.vntu.edu@gmail.com

E- mail: VNTY-Kovalskiy@yandex.ru

 

 

Загреба Василь Петрович - персональний сайт

к.т.н., доцент кафедри МБА

Народився 31 січня 1953 р.

Закінчив Вінницький політехнічний інститут, факультет промислового та цивільного будівництва, спеціальність – інженер-будівельник.

З 1979р. по 1994р., 1998-2001 рр. працював у Вінницькому політехнічному інституті, захистив кандидатську дисертацію, доцент.

1994-2007 рр. – робота на виробництві на різних посадах будівельних і проектних організацій.

Автор 50 публікацій і авторських свідоцтв на винаходи

 

 

Литвинов Анатолій Іванович

к.арх., доцент кафедри МБА, заступник головного архітектора м. Вінниці.

Основні навчальні дисципліни: планування міст, проектування інтер’єру, художнє конструювання і технічна естетика, архітектурно-художнє проектування з використанням інформаційних технологій.

Основна область наукових інтересів: архітектурно-містобудівне проектування та дослідження. Загальна кількість публікацій - 57.

 

 

Швець Віталій Вікторович - персональний сайт

к.т.н., доцент кафедри МБА. Член-кореспондент Академії будівництва України.

Народився 23 липня 1977 року. У 1996 році закінчив Вінницький будівельний технікум по спеціальності "Водопостачання та водовідведення". Того ж року вступив до Вінницького державного технічного університету на спеціальність “Промислове та цивільне будівництво”. По закінченні магістратури ВДТУ, з 2001 по 2004 роки навчався у аспірантурі ВНТУ. З 2004 року працюю асистентом кафедри "Містобудування та архітектури".

Опубліковано 10 наукових праць, з яких 4 у фахових виданнях України.

Адреса: вул. Воїнів Інтернаціоналістів 7,Вінниця, 21021, Україна.

Тел.:44-03-48.

 

 

Кучеренко Лілія Василівна - персональний сайт

к.т.н доцент кафедри МБА.

Основні навчальні дисципліни: технологія містобудування; транспортні шляхи та сполучення; містобудівна екологія; управління містом; енергозбереження будівель та споруд.

Галузь наукових інтересів: технологія оздоблювальних робіт.

Кількість наукових публікацій: 17, у тому числі деклараційний патент на винахід, навчальний підручник: “Технологія покрівельних робіт”.

 

 

 

 

 

Гарнага Вікторія Леонідівна - персональний сайт

к. т. н., старший викладач кафедри МБА

У 2007 році закінчила магістратуру Вінницького національного технічного університету за спеціальністю «Міське будівництво та господарство». Того ж року вступила до аспірантури за спеціальністю 05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби. В 2011 році захистила дисертацію на тему «Термосилова технологія дрібнорозмірних бетонних виробів з використанням хімічних добавок». Кількість наукових публікацій: 22 публікації з них 1 патент на корисну модель.

Основні навчальні дисципліни: «Планування та благоустрій міст», «Урбаністика», «Садово-паркове та ландшафтне будівництво», «Міські інженерні споруди та мережі», «Містобудування та територіальне планування».

 

 

 

 

 

Потапова Тетяна Едуардівна - персональний сайт

асистент кафедри МБА

Основні навчальні дисципліни: технологія зведення будівель та споруд; комплексна реконструкція міської забудови; комплексне освоєння міської території.

Галузь наукових інтересів: технологія опоряджувальних робіт з використанням декоративних розчинів, монолітне домобудування.

Кількість наукових публікацій: 24 з них 1 монографія та 1 патенти на корисну модель.

Адреса: вул. Воїнів Інтернаціоналістів 7, Вінниця, 21021, Україна.

Тел.: 59-85-39

 

 

 

Прилипко Тетяна Володимирівна - персональний сайт

асистент кафедри МБА

Основні навчальні дисципліни: технологія будівельного виробництва; реконструкція міської забудови; експлуатація, утримання та ремонт житлового фонду.

Галузь наукових інтересів: технолого-економічні дослідження зведення малоповерхових будівель із дрібно розмірних елементів.

Кількість наукових публікацій: 27 з них 1 монографія та 2 патенти на корисну модель.

Адреса: вул. Воїнів Інтернаціоналістів 7, Вінниця, 21021, Україна.

Тел.: 59-85-39.

 

 

 

Мальований Ілля Аксентійович

завідувач лабораторіями кафедри МБА

Народився 01.08.1946 року в селі Рубань, Немирівського району, Вінницької області. З 1953 року по 1964 рік навчався в Рубанській середній школі. З 1964 року по 1967 рік студент Немирівського будівельного технікуму. З 1967 року по 1969 рік служба в Радянській армії. З 1969 року по 1980 рік майстер, прораб, начальник будівельної дільниці в підрозділах тресту "Вінницяпромбуд". З 1980 року по 1986 рік старший інженер Вінницького політехнічного Інституту. З 1986 року по 1994 рік головний інженер Вінницького політехнічного Інституту. З 1999 року по 2007 рік – замісник і директор ОАО АК “Інжсетьстрой” з базою в м. Надим (Росія). З 2008 року і по теперішній час – інженер і завідуючий лабораторіями кафедри МБА ВНТУ.

Адреса: вул. Воїнів Інтернаціоналістів 7, м Вінниця, 21021, Україна.

Тел.: 59-85-39.

 

 

Бондар Альона Василівна - персональний сайт

інженер І категорії кафедри МБА

В 2010р. закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво" та здобула кваліфікацію магістра з будівництва. З 2010 по 2013 р. навчалась в аспірантурі ВНТУ за спеціальністю 05.23.05 – «Будівельні матеріали та вироби». Працює над кандидатською дисертацією за темою: «Фізико-хімічні основи поризації сухих будівельних сумішей, активованих модифікуючи ми добавками».

Стаж науково-педагогічної діяльності: 3 роки.

Основні навчальні дисципліни: «Будівельне матеріалознавство».

Галузь наукових інтересів: поризація сухих будівельних сумішей, розробка ефективних складів сухих будівельних сумішей, використання місцевих сировинних матеріалів та відходів промисловості у виробництві теплозвукоізоляційних сухих будівельних сумішей.

Кількість наукових публікацій: 15, з яких 2 методичні вказівки, 1 патент.

E-mail: alichka.vin@i.ua.

 

 

 

 

Максименко Марина Аркадіївна

інженер І категорії кафедри МБА

У 2012 р. закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Міське будівництво та господарство» та здобула кваліфікацію магістра. Того ж року вступила до аспірантури.

3 2013 р. працює на кафедрі МБА на посаді інженера.

Наукові інтереси: транспортні системи міст, підземна урбаністика.

 

 

 

 

Ременяк Тетяна Анатоліївна

лаборант кафедри МБА

У Закінчила у 2012 році Вінницький національний технічний університет і отримала вищу освіту зі спеціальності “Міське будівництво та господарство” та здобула кваліфікацію інженера-будівельника.

З жовтня 2013 року працює на кафедрі МБА на посаді лаборанта.