Запрошуємо Вас прийняти участь у Міжнародні науково-технічні конференції "Енергоефективність в галузях економіки України"
Довідка абітурієнта

Перелік

документів для вступу:

  • атестат і додаток до нього (оригінали або завірені копії) та додатково 1 екз. незавірених копій;
  • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) (оригінали або завірені копії) та додатково 1 екз. незавірених копій;
  • копія першої, другої та одинадцятої сторінки паспорта (або свідоцтво про народження для осіб, які за віком не отримали паспорта);
  • копія ідентифікаційного коду;
  • медичну довідку за формою 086-о або її завірену копію;
  • копія приписного свідоцтва або військового квитка;
  • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
  • абітурієнти, які вступають за скороченим терміном навчання, крім атестату, обов’язково подають диплом (оригінали або завірені копії) та додатково 1 екз. незавірених копій.
  • сертифікат про закінчення підготовких курсів Ценрту довузівської підготовки.

 

Навчальна база кафедри

 

На кафедрі МБА функціонують такі навчальні лабораторії :

"Будівельне матеріалознавство "

"Архітектура та дизайн"

"Робоча професія маляра"

Продовжується впровадження у навчальний процес прикладного програмного забезпечення, створеного працівниками кафедри.

 

Дисципліни

 

Дисципліни, які викладаються для студентів спеціальності 6.060101 „Міське будівництво та господарство”: Дисципліни гуманітарної і соціально-економічної підготовки: історія України, філософія, основи економічної теорії, політологія, українська та зарубіжна культура, правознавство, основи психології і педагогіки, соціологія, релігієзнавство, українська мова (за професійним спілкуванням), іноземна мова, фізична культура.

Дисципліни фундаментальної підготовки: вища математика, фізика, хімія, теоретична механіка, обчислювальна техніка та програмування, практикум з обчислювальної техніки та програмування: загальний курс, вступ до системного аналізу. Дисципліни загально-професійної підготовки: основи охорони праці, основи екології, безпека життєдіяльності, вступ до будівельної справи, технічна механіка рідини і газу, опір матеріалів, будівельна механіка, будівельне матеріалознавство, інженерна графіка, метрологія та стандартизація, , інженерна геодезія, практикум з інженерної геодезії, інженерна геологія, інженерні вишукування, транспорт і шляхи сполучення, архітектура будівель і споруд, планування міст, будівельні конструкції, будівельна техніка, технологія будівельного виробництва, організація будівництва, економіка будівництва, виробнича база будівництва, електротехніка в будівництві, водопостачання і каналізація, теплопостачання і вентиляція.

Дисципліни професійно-орієнтованої підготовки: планування та благоустрій міст, міський транспорт вулиці та дороги, комплексне освоєння міських територій, міський менеджмент та моніторинг, комп’ютерні технології у містобудівництві, основи проектної справи, садово-паркове та ландшафтне будівництво.

Дисципліни самостійного вибору навчального закладу: людина та культура, етика та культура, західноєвропейське мистецтво, практична культурологія, основи науково-дослідних робіт, робоча професія, практикум з геодезичного забезпечення будівництва, інженерна геодезія (спец. курс), енергозберігаючі будівлі і споруди.

Дисципліни вільного вибору студента: інженерна графіка, урбаністика, міські інженерні споруди і мережі, технологія міського будівництва, реконструкція міської забудови, утримання міської забудови; комп’ютерна графіка, художнє конструювання технічна естетика, основи архітектурної творчості, дизайн архітектурного середовища, архітектурно-художнє проектування з використанням комп’ютерних систем, проектування інтер’єру.

Дисципліни, які викладаються для студентів спеціальності 7.06010103 „Міське будівництво та господарство”: Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни: інженерна психологія, охорона праці в будівництві, господарче та трудове право, менеджмент та маркетинг в галузі міського будівництва, цивільна оборона.

Спеціальні дисципліни: містобудівна екологія, експлуатація та ремонт житлового фонду, оцінка земель і нерухомості, комплексна реконструкція міської забудови, організація експлуатація та утримання міського господарства, управління містом, інтелектуальна власність.

Спеціальні дисципліни – за вибором: геоінформаційні технології в міському будівництві, технологія та організація ремонту міських інженерних комунікацій, сучасні проблеми архітектури та містобудування, дизайн архітектурного середовища в містобудуванні.

Дисципліни, які викладаються для студентів спеціальності 8.06010103 „Міське будівництво та господарство”: Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни: інженерна психологія, охорона праці в будівництві, менеджмент та маркетинг в галузі будівництва, цивільна оборона, господарче та трудове право.

Спеціальні дисципліни: містобудівна екологія, експлуатація та ремонт житлового фонду, оцінка земель і нерухомості, комплексна реконструкція міської забудови, організація експлуатація та утримання міського господарства, управління містом.

Спеціальні дисципліни – за вибором ВНЗ: інтелектуальна власність, вища освіта і Болонський процес, прогресивні технології та ефективні конструктивні рішення в будівництві, енергозберігаючі технології в будівництві.

Спеціальні дисципліни – за вибором студента: геоінформаційні технології в міському будівництві, технологія та організація ремонту міських інженерних комунікацій, сучасні проблеми архітектури та містобудування, дизайн архітектурного середовища в містобудуванні.

 

Підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів

 

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів та спеціалістів з спеціальності 7.092103 - "Міське будівництво та господарство".