Запрошуємо Вас прийняти участь у Міжнародні науково-технічні конференції "Енергоефективність в галузях економіки України"

Контакти з ВЗО - партнерами, підприємствами України та СНД

 

Кафедра підтримує науково-технічні та виробничі зв'язки із багатьма вузами, підприємствами та організаціями України та Російської Федерації : Київський національний університет будівництва та архітектури, Український транспортний університет, НТУ "Київський політехнічний інститут", ДТУ "Львівська політехніка", Інститут геотехнічної механіки НАН України (м. Дніпропетровськ), Харківський університет будівництва та архітектури, Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (м. Київ), Державний науково-дослідний інститут будівельного виробництва (м. Київ) та іншими.

Кафедра має зв'язок через систему Інтернет із багатьма вузами США, Великої Британії, Канади, Данії та інших держав.

 

Участь у міжнародних науково-технічних конференціях

 

За період з 2005 по 2018 рік працівники кафедри брали участь у ряді міжнародних конференцій. http://conf.vstu.vinnica.ua/. https://conferences.vntu.edu.ua

 

Зв'язки із спорідненими кафедрами

 

Кафедра МБА постійно підтримує зв'язки та співпрацює з вищими закладами освіти, підприємствами, науково-дослідними й проектними установами України та зарубіжжя. Національний університет „Львівська політехніка”, Київський національний державний університет будівництва та архітектури, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Ровенський державний технічний університет, ВУЗи Росії, тощо.