Запрошуємо Вас прийняти участь у Міжнародні науково-технічні конференції "Енергоефективність в галузях економіки України"

Методична робота кафедри МБА

 

      Співробітниками кафедри підготовлено та видано 11 навчальних посібників, здано до друку ще 10 посібників з основних дисциплін, які викладаються на кафедрі. Підготовлено 23 робочих навчальних програм, розроблено та виготовлено більше 70 плакатів, тестів програмованого контролю знань студентів для МРС, придбані комплекти РЕКН на основі будівельних робіт для курсового та дипломного проектування. Придбана сучасна література для міського будівництва та дизайну архітектурного середовища. На кафедрі працює Інтернет, придбана обчислювальна техніка.
Для підвищення якості підготовки студентів організовано філію кафедри в проектному інституті “Діпроцивільпромбуд”.

 

Методичні розробки для забезпечення навчального процесу

 

Дудар І.Н. “Технологія будівельних процесів (посібник для самостійної роботи студентів)” Вінниця, ВДТУ, 1999.

Дудар І.Н. “Транспорт і шляхи сполучення в будівництві”. Вінниця, ВДТУ, 2001.

Дудар І.Н., Прилипко Т.В., Потапова Т.Е. “Довідник нормативно-технічних даних для виконання комплексу робіт нульового циклу в будівництві”. Вінниця, ВДТУ, 2001

Дудар І.Н. “Технологія зведення будівель і споруд”. Вінниця, ВНТУ, 2005.

Дудар І.Н. Корчевський Б.Б. Потапова Т.Е. “Енергозберігаючі будівлі та споруди”, частина І. Вінниця, ВНТУ, 2004.

Дудар І.Н. Корчевський Б.Б. Потапова Т.Е. “Енергозберігаючі будівлі та споруди”, частина ІІ. Вінниця, ВНТУ, 2006.

Дудар І.Н. “Технологія зведення будівель і споруд” Вінниця, ВНТУ, 2005.

Дудар І.Н., Прилипко Т.В., Потапова Т.Е. “Довідник нормативно-технічних даних для проектів виконання комплексних робіт по зведенню надземної частини будівель і споруд”. Вінниця, ВНТУ, 2006. 

І.Н. Дудар, Т.В. Прилипко “Методичні вказівки до розроблення технологічних карт на виконання різних видів будівельно-монтажних робіт”: Вінниця, ВДТУ, 2001

Очеретний В.П. “Будівельні матеріали та вироби”: Вінниця, ВПІ, 1992

Очеретний В.П.Ковальський В.П. “Збірник задач та розрахунків з курсу ”Будівельні матеріали та вироби”: Вінниця, ВПІ, 1994

Очеретний В.П. “Загальні властивості будівельних матеріалів”. Методичні вказівки до лабораторно-практичних робіт по будівельних матеріалах”: Вінниця, ВПІ, 1990

Очеретний В.П. “Будівельні матеріали та вироби” Методичні вказівки до виконання контрольної роботи: Вінниця, ВПІ, 1991

Очеретний В.П. “Керамічні матеріали і вироби”. Методичні вказівки до лабораторно-практичних робіт по будівельних матеріалах”: Вінниця, ВПІ, 1991

Очеретний В.П. “Мінеральні в’яжучі речовини”. Методичні вказівки до лабораторно-практичних робіт по будівельних матеріалах”: Вінниця, ВПІ, 1991

Очеретний В.П. “Заповнювачі для важких і будівельних розчинів”. Методичні вказівки до лабораторно-практичних робіт по будівельних матеріалах”: Вінниця, ВПІ, 1991

Очеретний В.П. “Будівельні розчини та важкі бетони” Методичні вказівки до лабораторно-практичних робіт за курсом: Вінниця, ВПІ, 1991

Очеретний В.П. “Випробування і визначення властивостей лакофарбових матеріалів” Методичні вказівки до лабораторно-практичних робіт по будівельних матеріалах: Вінниця, ВПІ, 1991

Очеретний В.П. “Заповнювачі для важких і будівельних розчинів”. Методичні вказівки до лабораторно-практичних робіт”: Вінниця, ВПІ, 1991

Очеретний В.П. “Будівельні розчини та важкі бетони” Методичні вказівки  до лабораторно-практичних робіт по будівельних матеріалах для студентів всіх форм навчання: Вінниця, ВПІ, 1992

Очеретний В.П. “Будівельні матеріали та вироби” Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів-заочників спеціальності 7.0502016 “Менеджмент у виробничій сфері будівництва” : Вінниця, ВПІ, 1997

Очеретний В.П., Королькевич В.А. “Будівельне матеріалознавство” Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів-заочників спец. 7.092101 ПЦБ, та 7.092108 ТГВ Вінниця, ВДТУ, 1998

Очеретний В.П. “Будівельні матеріали” Методичні вказівки  до виконання контрольної роботи для студентів-заочників спец. 7.092108 ТГВ: Вінниця, ВДТУ, 1999

Очеретний В.П., Королькевич В.А.  “Випробування і визначення властивостей лісових матеріалів” Методичні вказівки  до лабораторно-практичних робіт по будівельних матеріалах для студентів спеціальності 2903 всіх форм навчання: Вінниця, ВДТУ, 1999

Очеретний В.П. Королькевич В.А. “Будівельне матеріалознавство” Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів-заочників спец. 7.092101 ПЦБ, спец. 7.092108 ТГВ. Вінниця, ВДТУ, 2000

В. П. Очеретний, В. П Ковальський  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Будівельне матеріалознавство” для студентів напряму підготовки 6.060101 „Будівництво”

В. П. Очеретний, В. П Ковальський  Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Виробнича база будівництва“ для студентів напряму підготовки 6.060101 „Будівництво” спеціальностей „Промислове та цивільне будівництво”, „Міське будівництво та господарство”

Ільїн В.І., Потапова Т.Е. “Зведення будівель та споруд”. Методичні вказівки до виконання курсового проекту. Вінниця, ВДТУ, 1996.

Друкований М.Ф., Прилипко Т.В., Смоляк Н.В. “Технологія процесів монолітного бетону і залізобетону” Навч.посібник. ВДТУ, 1999

Друкований М.Ф., Прилипко Т.В. “Технологія оздоблювальних робіт. Частина 1”. Вінниця, ВДТУ, 2000

Друкований М.Ф., Прилипко Т.В. “Технологія оздоблювальних робіт. Частина 2”. Вінниця, ВДТУ, 2000

Друкований М.Ф., Прилипко Т.В. “Нормативна документація в будівництві” Методичні вказівки. ВДТУ, 1999

М.Ф.Друкований, Прилипко Т.В.Нормативна документація в будівництві. Методичні вказівки. Вінниця, ВДТУ, 1999

Друкований М.Ф., Корчевський Б.Б., Прилипко Т.В. Технологія кам’яних робіт. Вінниця, ВНТУ, 2004

Лівінський О.М., Лівінський М.О., Друкований М.Ф., Прилипко Т.В., Потапова Т.Е. Технологія опоряджувальних робіт. частина І. Вінниця, ВНТУ, 2004

Лівінський О.М., Лівінський М.О., Друкований М.Ф., Прилипко Т.В., Потапова Т.Е. Технологія опоряджувальних робіт. частина ІІ. Вінниця, ВНТУ, 2004

Лівінський О.М., Лівінський М.О., Друкований М.Ф., Прилипко Т.В., Потапова Т.Е. Технологія опоряджувальних робіт. частина ІII. Вінниця, ВНТУ, 2004

Лівінський О.М., Лівінський М.О., Друкований М.Ф., Прилипко Т.В., Потапова Т.Е. Технологія опоряджувальних робіт. частина ІV. Вінниця, ВНТУ, 2004

Лівінський О.М., Лівінський М.О., Друкований М.Ф., Прилипко Т.В., Потапова Т.Е. Технологія опоряджувальних робіт. частина V. Вінниця, ВНТУ, 2004

Лівінський О.М., Лівінський М.О., Друкований М.Ф., Прилипко Т.В., Потапова Т.Е. Технологія опоряджувальних робіт. частина VІ. Вінниця, ВНТУ, 2004

Лівінський О.М., Лівінський М.О., Друкований М.Ф., Прилипко Т.В., Потапова Т.Е. Технологія опоряджувальних робіт. частина VІІ. Вінниця, ВНТУ, 2005

Лівінський О.М., Друкований М.Ф., Прилипко Т.В. Технологія улаштування підлоги. Вінниця, ВНТУ, 2006

Кузнєцов Ю.П., Потапова Т.Е., Прилипко Т.В. “Виконання робіт нульового циклу”. Вінниця, ВДТУ, 1998

Прилипко Т.В. Власенко А.М. Будівництво житла (посібник в малюнках).Вінниця, ВДТУ, 2001

Литвинов А.І. Волощенко В.М.Архітектура. Будівництво. Короткий термінологічний словник. Вінниця, ВДТУ, 2003

Попович М.М. Прилипко Т.В. Потапова Т.Е.Експлуатація та ремонт міської забудови частина І. Вінниця, ВНТУ, 2004

Попович М.М. Прилипко Т.В. Потапова Т.Е.Експлуатація та ремонт міської забудови частина ІІ. Вінниця, ВНТУ, 2004

Власенко А.М., Прилипко Т.В., Джеджула В.В. Монтаж конструкцій цегляних будівель. Вінниця, ВНТУ, 2006

Лівінський О.М. Ушацький С.А. Друкований М.Ф. Терновий В.І. “Вступ до будівельної справи» 2007, К: “МП Леся”

Дудар І.Н., Прилипко Т.В., Смоляк О.М., Литвинов А.І., Потапова Т.Е. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спец. 7.092103 “МБіГ”. Методичні вказівки. Вінниця, ВНТУ, 2008.

Очеретний В.П., Ковальський В.П. Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Виробнича база будівництва” для студентів спец. 6.060101(01) “ПЦБ”, 6.060101(03) “МБГ”. Методичні вказівки. Вінниця, ВНТУ, 2009.

Лівінський О.М. Терновий В.І. та ін. “Покрівельні роботи” 2008, К: “МП Леся”

Лівінський О.М. Дудар І.Н. Терновий В.І. “Ізоляційні роботи в будівництві” 2009, К: “МП Леся”

Лівінський О.М. Дудар І.Н. Єсипенко А.Д. Ратушняк Г.С Технологія спеціальних будівельних робіт 2009, К: “МП Леся”

Очеретний В.П., Ковальський В.П. Методичні вказівки до лабораторно-практичних робіт по будівельних матеріалах “Випробування і визначення властивостей лакофарбових матеріалів” для студентів спец. 6.060101(01) “ПЦБ”, 6.060101(03) “МБГ”. Методичні вказівки. Вінниця, ВНТУ, 2010.

Смоляк О.М., Очеретний В.П. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни “Урбаністика” для студентів спец. 6.060101(03) “МБГ”. Методичні вказівки. Вінниця, ВНТУ, 2010.

Смоляк О.М., Дудар І.Н., Козинюк Н.В. Методичні вказівки до курсового проекту “Планування та благоустрій міст” для студентів спец. 6.060101(03). Методичні вказівки. Вінниця, ВНТУ, 2011.

Лівінський О.М. Технологія будівельного виробництва. Підручник. К: “МП Леся” Укр. академія наук, 2011.

В.В. Смоляк; В. П. Очеретний Н.В. Козинюк, Ковальський В.П. Архітектура будівель і споруд. Спецкурс, курсове проектування, основи світлофізики. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ. 2010

В. П. Очеретний, В. П. Ковальський В.В. Смоляк;  Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Оцінка земель та нерухомості» для студентів напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» всіх форм навчання. Вінниця : ВНТУ, 2013

В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, В. В. Смоляк Методичні вказівки до виконання графічної частини курсового проекту в програмі ArchiCAD 10 з дисципліни “Архітектура будівель та споруд” для студентів напряму підготовки 6.060101“Будівництво” – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 33 с.

Очеретний В. П., Ковальський В. П., Бондар А. В Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів до вивчення дисципліни «Будівельне матеріалознавство. Спецкурс» напряму 6.060101 «Будівництво» – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 28 с.

 

Технічне оснащення навчального процесу

 

        Під час виконання лабораторних робіт, зокрема по спеціальних дисциплінах, використовуються персональні комп'ютери, лабораторні пристрої, стенди і т.д.

         При навчанні використовуються наступні мови програмування : Visual Basic, Pascal, Delphi.