Запрошуємо Вас прийняти участь у Міжнародні науково-технічні конференції "Енергоефективність в галузях економіки України"

Історія розвитку кафедри МБА

 

Містобудування в Україні в умовах вільного ринку стає фактором, який забезпечує розвиток територій, виходячи як з місцевого так і державних інтересів.

Зараз відчувається ослаблення централізованої системи управління розвитком міст і територій, тому зростає значення професійних знань і якостей усіх, хто бере участь в розробці та реалізації проектних рішень в містобудуванні.

Майбутнє в розвитку місцевої містобудівної діяльності в певній мірі буде залежати від забезпечення її кадрами, які будуть мати спеціальну підготовку.

У Вінницькому національному технічному університеті відкрита нова спеціальність "Міське будівництво та господарство". Нашими першочерговими завданнями є створення всіх умов для того, щоб кваліфікація майбутніх спеціалістів містобудівного профілю якнайбільше відповідала сучасним вимогам. Із цією метою в ВНТУ створена кафедра "МБА".

Первісними її завданнями є забезпечення умов для якісної підготовки бакалаврів і спеціалістів даного профілю. Ми вважаємо, що після становлення кафедри її повного кадрового забезпечення відповідними спеціалістами вона буде в змозі надавати допомогу у вирішенні питань, пов'язаних із розвитком населених пунктів Вінниччини, а також в проведені семінарів по даній проблемі, тощо.

Важливим напрямком на перспективу була б підготовка в нашому вузі архітектурних кадрів містобудівної спеціальності. У цьому напрямку ми вважаємо доцільним розвивати зв'язки з кафедрою містобудування Київського національного університету будівництва та архітектури, яка є провідною в Україні.

Дуже важливим напрямком буде поглиблення зв'язків із проектними організаціями м.Вінниці і в першу чергу з Діпроцивільпромбуд. Тому створений філіал кафедри в цьому проектному інституті. Студенти, спілкуючись зі спеціалістами проектних інститутів будуть не тільки теоретично знайомитись з актуальними проблемами містобудування, а й будуть працювати над ними під час практики, курсового та дипломного проектування.

Важливим напрямком діяльності кафедри є вивчення потреб в спеціалістах містобудівного профілю для нашого регіону. Для цього збирається інформація щодо попиту в спеціалістах як на місцевому, так і регіональному рівнях, в системі територіальних управлінь та інших установ, які займаються містобудівною діяльністю.